Igor Torres

State of Goiás, Brazil

ArnaldoJacob Muchel connesso a 47 km volo @ Jandáia/GO
Gean Faria connesso a 99 km volo @ Jaraguá/GO in CIA DO CÉU
Carlos Miranda connesso a 23 km volo @ Jandáia/GO in GOIASES

Analisi dei voli

notizia